Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
grisk [norsk]    áberávkui; áberávkkas; áberávkkolaš [samisk]   (a) Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62(1)2: áberávkui (attr áberávkos); áberávkkas (-vkas-); áberávkkolaš(-cc-); (adv) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-1: áberávku //aberavku anistuvvat 'begjære med griskhet'; (s) //Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62: áberávku (-vkk-) 'grisk person'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
finsk-ugrisk [norsk]    Finno-Ugrian languages [engelsk]   fiu [ISO-koder]   grein av uralsk, omfatter bl.a. estisk, finsk, samisk og ungarsk
Liste over navn på språk © Språkrådet