Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
groundwater [engelsk]    grunnvann
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
groundwater [engelsk]    grunnvann [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU