Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
grouse [fransk]    skotsk lirype [norsk]   red grouse [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
Ordbok / leksikon: 7 omtrentlig(e)
Blue Grouse [engelsk]    Blåjerpe [norsk]   Dendragapus obscurus [latin]   1 trommende ind hørt Saddle Mountain - OR 26.6.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
grouse, ptarmigan [engelsk]    rype [norsk]   lagopède [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
Severtzov's Grouse [engelsk]    Kinajerpe [norsk]   Bonasia sewerzowi E [latin]   2 ind Mengda, 3 ind Maoshuan
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Painted Sandgrouse [engelsk]    Indiasandhøne [norsk]   Pterocles indicus [latin]   En gledelig overraskelse var to indiasandhøner ved Bund Baretha 22.2. Dette var en art vi ikke hadde gjort regning med.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Sharp-tailed Grouse [engelsk]    Spisshalejerpe [norsk]   Tympanuchus phasianellus [latin]   1 ad + ca. 10 juv Bowdoin NWR - MT 19.6.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Pallas's Sandgrouse [engelsk]    Steppehøne [norsk]   Syrrhaptes paradoxus [latin]   20+ ved Caka
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Chestnut-bellied Sandgrouse [engelsk]    Brunbuksandhøne [norsk]   Pterocles exustus [latin]   Ved den sørlig inngangen til Keoladeo, like på utsiden av parken, observerte vi til sammen 27 flyvende ind. Dessuten fem ind. på sørsiden av Sultanpur 4.3.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no