Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 107 omtrentlig(e)
Grue [norsk]    Fireplace [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Grus [norsk]    Betegnelse på bergartsfragmenter mellom 2 og 64 mm i diameter.
Geologisk ordliste © Norges geologiske undersøkelse
grunn [norsk]    land [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
grunn [norsk]    sivva; sudja [samisk]   (s) 1. (-v-); 2. (-j-) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-685: mii dasa leažžá sudjan 'hva grunnen til det mon være'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Gruble [norsk]    Brood [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
grunts [engelsk]    grynt; grynte [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
gruppe [norsk]    group [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
gruppe [norsk]    bundle [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
gruppe [norsk]    bundle [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
gruppe [norsk]    community [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
gruppe [norsk]    group [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
gruppe [norsk]    group [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Grunge [norsk]    Grunge [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Gruppe [norsk]    Team [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Grusvei [norsk]    Gravel road [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
grundig [norsk]    thoroughly [engelsk]   [thæreli] [uttale]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
grubler [norsk]    losses jurdagiid adni [samisk]   (s) //NL242:
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
grufull [norsk]    ilgat [samisk]   (a) (att ilgadis) //heavsut (-vss-) 'begå en grufull gjerning' //gal dat heavssui goddit guokte máná 'han fikk seg virkelig til å begå to grufulle barnedrap'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
grunnlag [norsk]    base amount [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
gruppere [norsk]    group [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
gruppere [norsk]    group [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Grunnlov [norsk]    bestemmelser som konstituerer et lands politiske system og regulerer særlig viktige sider ved dets funksjonsmåte. Disse bestemmelsene kalles også forfatning eller konstitusjon
Ordliste for valget 2005 © Aftenposten
Grunning [norsk]    Første strøk av tynn olje, maling eller seis på et ubehandlet underlag.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
grunnboka [norsk]    Land Register [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
grunneier [norsk]    landowner [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
Grus grus [latin]    Trane [norsk]   Common Crane [engelsk]   Opptil 129 ind. i Keoladeo (23.2.). Sett hver dag her bortsett fra 22.2.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
grunntall [norsk]    radix [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
grunntegn [norsk]    base character [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
grunnstil [norsk]    base style [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
gruppearv [norsk]    group inheritance [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
grunnvann [norsk]    groundwater [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
gruppe(n) [norsk]    group [engelsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
grunnlagt [norsk]    grl. [forkortelse/akronym]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Grunnvann [norsk]    Vann som fyller porer og sprekker i løsmasser og berggrunn. Grunnvannet utgjør den underjordiske delen av vannets kretsløp.
Geologisk ordliste © Norges geologiske undersøkelse
grunnskole [norsk]    primary and lower secondary school [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
grunnstøy [norsk]    Støy på grunn av begrensninger i partikkelstørrelsen (kornstørrelsen) i optiske eller magnetiske lydspor. Også egenstøy fra forsterkere ol.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
grunnlinje [norsk]    baseline [engelsk]   [typ]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
gruppeboks [norsk]    group box [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
gruppevare [norsk]    groupware [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
grunnlinje [norsk]    baseline [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
grunnlinje [norsk]    baseline [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
gruppenavn [norsk]    community name [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
gruppeboks [norsk]    group box [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
gruppenavn [norsk]    group name [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
grunn kopi [norsk]    shallow copy [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
grunnfjell [norsk]    basement [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
grunnlinje [norsk]    baseline [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
grunnverdi [norsk]    baseline value [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Grunnfjell [norsk]    Bergarter fra jordens urtid (eldre enn 570 millioner år) som danner kjernen(e) i alle kontinenter.
Geologisk ordliste © Norges geologiske undersøkelse
grunnstøte [norsk]    run aground [engelsk]   (skips-/seilingsmanøver)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Gruppeleder [norsk]    Leader of party group in the City Council [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
gruppekonto [norsk]    group account [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
gruppenivå [norsk]    group level [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Grunnstrøk [norsk]    Første strøk av tynn olje, maling eller seis på et ubehandlet underlag.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
gruvvabargi [kåfjordsamisk]    gruvearbeider [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
Gruppereiser [norsk]    Group travel, package tours [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
gruppepolicy [norsk]    Group Policy [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Grunnbeløpet [norsk]    En beregningsfaktor som fastsettes av stortinget 1. mai hvert år. Forkortes..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Grus antigone [latin]    Sarustrane [norsk]   Sarus Crane [engelsk]   40-50 Bromfield Crater 15.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grus antigone [latin]    Sarustrane [norsk]   Sarus Crane [engelsk]   Sett daglig i Keoladeo med opptil 28 ind. (20.2.). Dessuten 30 ind. i Bund Baretha 22.2.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grunnstøtning [norsk]    Båt som kjører eller har kjørt på grunn.
Maritim ordliste © MaritimStart
grunnlovssaker [norsk]    constitutional matters [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
grunnen til at [norsk]    grunnen til hvorfor  [FEIL]
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Grunnfondsbevis [norsk]    Fritt omsettelig navnepapir, som på de fleste områder følger de samme regler som for aksjer i forretningsbank.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Gruppesekretær [norsk]    Secretary of party group in the City Council [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
Grus rubicundus [latin]    Brolgatrane [norsk]   Brolga [engelsk]   8-10 Bromfield Crater 15.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grus canadensis [latin]    Kanadatrane [norsk]   Sandhill Crane [engelsk]   WY, MT, OR
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
grusom, voldsom [norsk]    savage [engelsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
grupperingsrute [norsk]    grouping pane [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Grupperessurser [norsk]    Team Resources [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
grupper, klaser [norsk]    clusters [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Grunne borehull [norsk]    Hull som bores for å hente inn opplysninger om bergartenes karakteristika og/eller for å utføre geotekniske undersøkelser for plassering av innretninger og som ikke bores for å påvise eller avgrense en petroleumsforekomst eller for å produsere eller injisere petroleum, vann eller annet medium.
Oljeordliste © Oljedirektoratet
Grunnfondkapital [norsk]    Gjelder kun sparebanker, og er den del av egenkapitalen som en sparebank skaffer seg ved å utstede grunnfondsbevis. Innbetalt grunnfondsbeviskapital er å regne som en del av sparebankens kjernekapital.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
grunnlovsforslag [norsk]    proposed amendments to the Constitution [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Grus nigricollis [latin]    Svarthalstrane [norsk]   Black-necked Crane [engelsk]   2 rastende ind Koko Nor, 7 ind på hekkeplass ved Madoi hvorav en på reir
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
gruppemedlemskap [norsk]    group memberships [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Grunnbokshjemmel [norsk]    Hjemmel til å få tinglyst et dokument som gir uttrykk for en rettshandel vedrørende fast eiendom. Grunnbokshjemmel som eier har bare den som grunnboken utpeker som eier, eller som godtgjør at rådigheten har gått over på han ved eiers død.
Ordliste om arveavgift © Skatteetaten
Gruppeforsinkelse [norsk]    Group delay [engelsk]
Terminologiliste for signalbehandling © Sverre Holm
Grus leucogeranus [latin]    Snøtrane [norsk]   Siberian Crane [engelsk]   De to årvisse snøtranene i Keoladeo ble loggført hver dag vi var der; fuglene holdt seg i den østlige delen av Mansarovar. Ryktene sier de holdt seg i parken fram til 4.3.; ved formiddagstider den dagen ble de sett ta av og trekke nordover. Vi får se om de dukker opp igjen neste år.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grunnbeløpet (G) [norsk]    Beløp som fastsettes av Stortinget hvert år, og som alle pensjoner etter folketrygdloven og mange andre ytelser avhenger av.
Ordliste om arveavgift © Skatteetaten
grunnundersøkelse [norsk]    investigation of ground conditions [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
gruppepolicyobjekt [norsk]    GPO [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
gruppepolicyobjekt [norsk]    Group Policy object [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
gruppevirkning(en) [norsk]    group action [engelsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
gruppefilterkontroll [norsk]    group filter control [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Grunnvannsdirektivet [norsk]    80/68/EEC [direktivkode]   Directive 80/68/EEC of 17 December 1979 on the protection of groundwater against pollution caused by certain dangerous substances. Official Journal L 20/80
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
grunnleggende lagring [norsk]    basic storage [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
grunnleggende støtte [norsk]    Mainstream support [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Grunnleggende teknikk [norsk]    Kihon-waza [japansk]   (basic)
Japanske ord og uttrykk innen aikido © OSI Aikido
grunnvev, grunnsubstans [norsk]    Matrix, -icis [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Grundling (sandkryper) [norsk]    Gobio gobio [latin]   sjelden, ferskvann (beinfisker, karpe- og mallefisker?, karpefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
grunntall, kardinaltall [norsk]    cardinal number [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
grupperte dataområder [norsk]    volume groups [engelsk]   vg [akronym]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
grunnsetning, prinsipp [norsk]    tenet [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
grusom handling, grusomhet [norsk]    atrocity [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
grunt sted, går ikke dypt [norsk]    shallow [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
grunn (ikke dyp); overflatisk [norsk]    shallow [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
gruppeidentitet, (gruppe-ID) [norsk]    group id [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Grupper kontakter etter status [norsk]    Group Contacts by Status [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
gruppen Sikkerhetskopioperatører [norsk]    Backup Operators group [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
grunnsetning; selvinnlysende sannhet [norsk]    axiom [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
grunnlag, fundament; stiftelse; fond [norsk]    foundation [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
grunnpunkt, målepunkt, utgangspunkt [norsk]    basepoint [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
grunnleggende kliniske opplysninger [norsk]    essential prescribing information [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
gruppe som byttes ut eller fjernes i en kjemisk reaksjon [norsk]    leaving group [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
grunnlegger (nøytralt); jobber (negativt); jobbskaper (positivt) [avløserord]    gründer [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
grunnsetning, læresetning; prinsipp; dogme, tese; trossetning [norsk]    tenet [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no