Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
grunnlag [norsk]    base amount [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ordbok / leksikon: 7 omtrentlig(e)
grunnlagt [norsk]    grl. [forkortelse/akronym]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
kartgrunnlag [norsk]    set of basic map data [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
Tvangsgrunnlag [norsk]    Et formelt grunnlag som må til for å kunne gå til tvangsfullbyrdelse av et ..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
entropigrunnlag [norsk]    entropy pool [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Avgiftsgrunnlag [norsk]    Den samlede verdi av avgiftspliktige midler som noen mottar fra samme giver/arvelater og som han får rådighet over til samme tid. Når midlene er verdsatt og fradragspostene er trukket fra, vil avgiften beregnes utfra dette avgiftsgrunnlaget.
Ordliste om arveavgift © Skatteetaten
Erstatningsgrunnlag [norsk]    Et minstevilkår for å kunne kreve erstatning er at det finnes et rettslig g..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
grunnlag, fundament; stiftelse; fond [norsk]    foundation [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no