Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
grunnlag [norsk]    base amount [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ordbok / leksikon: 6 omtrentlig(e)
grunnlagt [norsk]    grl. [forkortelse/akronym]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
kartgrunnlag [norsk]    set of basic map data [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
Tvangsgrunnlag [norsk]    Et formelt grunnlag som må til for å kunne gå til tvangsfullbyrdelse av et ..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
entropigrunnlag [norsk]    entropy pool [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Erstatningsgrunnlag [norsk]    Et minstevilkår for å kunne kreve erstatning er at det finnes et rettslig g..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
grunnlag, fundament; stiftelse; fond [norsk]    foundation [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no