Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 5 omtrentlig(e)
basal, grunnleggende [norsk]    Basalis [latin]   adj.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
grunnleggende lagring [norsk]    basic storage [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
grunnleggende støtte [norsk]    Mainstream support [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Grunnleggende teknikk [norsk]    Kihon-waza [japansk]   (basic)
Japanske ord og uttrykk innen aikido © OSI Aikido
grunnleggende kliniske opplysninger [norsk]    essential prescribing information [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen