Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
grunnlegger (nøytralt); jobber (negativt); jobbskaper (positivt) [avløserord]    gründer [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet