Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
grunnstøte [norsk]    run aground [engelsk]   (skips-/seilingsmanøver)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening