Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
grunnstøy [norsk]    Støy på grunn av begrensninger i partikkelstørrelsen (kornstørrelsen) i optiske eller magnetiske lydspor. Også egenstøy fra forsterkere ol.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO