Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
grunntall [bokmål/riksmål]    (grammatikk) angir antall (matematikk) tallet som blir ganget med seg selv et visst antall ganger i en potens (tallet x i potensen) Potensen 52 har 5 som grunntall og eksponent 2. Resultatet er 25. (matematikk) tallet man skal finne eksponenten til når man beregner logaritmer (matematikk) antall sifre (medregnet 0) i et posisjonsbasert tallsystem. Det er sammenheng med definisjonene over, fordi omregning mellom tallsystemer skjer ved hjelp av potenser av grunntallet (og posisjonen) - dels også ved hjelp av logaritmen til et grunntall med et annet grunntall som basis. Det desimale tallsystemet har grunntall 10 og bruker de arabiske tallene 0-9. Det binære tallsystemet har grunntall 2 og bruker de sifrene 0 og 1. Romertallsystemet mangler gruntall: Det er ikke et posisjonsbestemt tallsystem, men har en viss sortering (av bokstavgrupper).
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
grunntall [norsk]    radix [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
grunntall, kardinaltall [norsk]    cardinal number [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no