Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
grunt sted, går ikke dypt [norsk]    shallow [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU