Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 8 nøyaktig(e)
gruppe [bokmål]    Et antall mennesker eller ting som er lokalisert i nærheten av hverandre eller er ansett eller klassifisert sammen. Et antall mennesker som arbeider sammen eller deler visse syn Et antall musikere som spiller populærmusikk sammen (kjemi) En loddrett rad i periodesystemet. (biologi) Samling av én eller flere biologiske arter, slik som pattedyr, krypdyr, frøplanter, etc. (matematikk) En mengde elementer sammen med en binæroperasjon. (edb) Innenfor operativsystemet Unix, et antall brukere med samme rettigheter med hensyn til tilgang, modifisering og eksekvering av filer, datamaskiner og ustyr. Et element i en espressomaskin hvorfra varmt vann renner ned i portafilteret.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
gruppe [norsk]    group [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
gruppe [norsk]    bundle [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
gruppe [norsk]    bundle [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
gruppe [norsk]    community [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
gruppe [norsk]    group [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
gruppe [norsk]    group [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Gruppe [norsk]    Team [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ordbok / leksikon: 94 omtrentlig(e)
gruppere [norsk]    group [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
gruppere [norsk]    group [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
øygruppe [norsk]    archipelago [engelsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
gruppearv [norsk]    group inheritance [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
gruppe(n) [norsk]    group [engelsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
Målgruppe [norsk]    Hvem forsøker du å nå? I applikasjonen ligger det inne muligheter til å selektere basert på en del enkel demografi.
Ordliste for utendørsreklame © TNS Gallup
målgruppe [norsk]    target group [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
gruppeboks [norsk]    group box [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
gruppevare [norsk]    groupware [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
gruppenavn [norsk]    community name [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
datagruppe [norsk]    data group [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
gruppeboks [norsk]    group box [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
gruppenavn [norsk]    group name [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
varegruppe [norsk]    item group [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
rutegruppe [norsk]    route group [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
mva-gruppe [norsk]    sales tax group [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Gruppeleder [norsk]    Leader of party group in the City Council [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
partigruppe [norsk]    party group [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
undergruppe [norsk]    subset [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
kundegruppe [norsk]    customer group [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
gruppekonto [norsk]    group account [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
gruppenivå [norsk]    group level [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
makrogruppe [norsk]    macro group [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
lagergruppe [norsk]    storage group [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Gruppereiser [norsk]    Group travel, package tours [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Fjern gruppe [norsk]    Clear Group [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
gruppepolicy [norsk]    Group Policy [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
språkgruppe [norsk]    language group [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
lokal gruppe [norsk]    local group [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
nyhetsgruppe [norsk]    newsgroup [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
enhetsgruppe [norsk]    unit group [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
brukergruppe [norsk]    user group [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
global gruppe [norsk]    global group [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
produktgruppe [norsk]    product group [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
rutingsgruppe [norsk]    routing group [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
arbeidsgruppe [norsk]    workgroup [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
kontrollgruppe [norsk]    control group [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
forsøksgruppe [norsk]    pilot group [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
prosjektgruppe [norsk]    project group [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Kontrollgruppe [norsk]    En gruppe pasienter i en studie som brukes som sammenligningsgrunnlag med en testgruppe.
Ordliste for onkologi (kreft) © Pfizer
Kontrollgruppe [norsk]    en gruppe deltakere som brukes som sammenligningsstandard ved et eksperiment. De må ha samme egenskaper som gruppen som får studielegemiddelet. Dette kan oppnås gjennom randomisering.
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma
Gruppesekretær [norsk]    Secretary of party group in the City Council [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
stortingsgruppe [norsk]    party group [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Slett en gruppe [norsk]    Delete a Group [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
grupperingsrute [norsk]    grouping pane [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Grupperessurser [norsk]    Team Resources [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
grupper, klaser [norsk]    clusters [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
påhengt gruppe [norsk]    pendant group [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
diskusjonsgruppe [norsk]    En Usenet-gruppe hvor det diskuteres et mer eller mindre bestemt tema, f eks no.general eller no.sport.fotball. Uttrykkene newsgruppe (eng. newsgroup) eller nyhetsgruppe benyttes også.
Usenet-ordliste (for newsgruppene *.no) © Vidar Andreassen
diskusjonsgruppe [norsk]    discussion group [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
gruppemedlemskap [norsk]    group memberships [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
varerabattgruppe [norsk]    item discount group [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
vare, mva-gruppe [norsk]    item sales tax group [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
alternativgruppe [norsk]    option group [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Fjern fra gruppe [norsk]    Remove from Group [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
sikkerhetsgruppe [norsk]    security group [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
universal gruppe [norsk]    universal group [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ekte undergruppe [norsk]    proper subgroup [engelsk]
Matematisk ordliste © Ragni Piene, Universitetet i Oslo
Gruppeforsinkelse [norsk]    Group delay [engelsk]
Terminologiliste for signalbehandling © Sverre Holm
Opprett ny gruppe [norsk]    Create New Group [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
abonnementsgruppe [norsk]    subscription group [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
gruppepolicyobjekt [norsk]    GPO [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
gruppepolicyobjekt [norsk]    Group Policy object [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
tilleggsvaregruppe [norsk]    supplementary item group [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
gruppevirkning(en) [norsk]    group action [engelsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
Lukket brukergruppe [norsk]    En brukergruppe hvor man har tatt spesielle grep for å beskytte den informasjonen som utveksles i internt gruppen.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
administratorgruppe [norsk]    Administrators group [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
administratorgruppe [norsk]    Admins group [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
egendefinert gruppe [norsk]    custom group [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
anleggsmiddelgruppe [norsk]    fixed asset group [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
klynge, sektorgruppe [norsk]    cluster [engelsk]   sektorgruppe i disksammenheng, klynge ellers
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
konfigurasjonsgruppe [norsk]    configuration group [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
gruppefilterkontroll [norsk]    group filter control [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bunntekst for gruppe [norsk]    group footer [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
topptekst for gruppe [norsk]    group header [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
dekomponerbar gruppe [norsk]    decomposable group [engelsk]
Matematisk ordliste © Ragni Piene, Universitetet i Oslo
grupperte dataområder [norsk]    volume groups [engelsk]   vg [akronym]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Gi nytt navn til gruppe [norsk]    Rename Group [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
gruppeidentitet, (gruppe-ID) [norsk]    group id [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
njusgruppe, diskusjonsgruppe [norsk]    newsgroup [engelsk]   (nyhetsgruppe)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
dynamisk distribusjonsgruppe [norsk]    dynamic distribution group [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
enkel gruppe / simpel gruppe [norsk]    simple group [engelsk]
Matematisk ordliste © Ragni Piene, Universitetet i Oslo
interessent, interessegruppe [norsk]    stakeholder [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Den politiske konsulentgruppe [norsk]    Group of Policy Advicers [engelsk]   GOPA [eurojargon]   (andre tjenester)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen
Grupper kontakter etter status [norsk]    Group Contacts by Status [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
faktorgruppe / kvotientgruppe [norsk]    factor group [engelsk]
Matematisk ordliste © Ragni Piene, Universitetet i Oslo
(arbeids)lag, (samarbeids)gruppe [avløserord]    team [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
gruppen Sikkerhetskopioperatører [norsk]    Backup Operators group [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
temagruppe, nyhetsgruppe, diskusjonsgruppe [avløserord]    newsgroup [norsk]   (IKT)
Norske avløserord for importord © Språkrådet
e-postaktivert universal sikkerhetsgruppe [norsk]    mail-enabled universal security group [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
chelatdannende gruppe, chelatdannergruppe [norsk]    chelating group [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
arbeidsgruppe, arbeidsgruppe, arbeidsgruppe [norsk]    hunt group [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
e-postaktivert universal distribusjonsgruppe [norsk]    mail-enabled universal distribution group [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
gruppe som byttes ut eller fjernes i en kjemisk reaksjon [norsk]    leaving group [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen