Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
grusomhet [bokmål]    (utellelig) Egenskapen å være grusom Barns grusomhet mot hverandre kjenner ingen grenser. (tellelig) Resultatet av å være grusom. En forferdelig handling, forbrytelse e.l. Flere av historiens verste grusomheter ble begått i krigens sluttfase.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
grusom handling, grusomhet [norsk]    atrocity [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no