Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
gud; guddommelighet, guddomskraft; teologi [norsk]    divinity [engelsk]   [di’viniti] [uttale]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no