Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
guillao (a) [spansk]    En som tror de er noe.
Reggeaton-ordliste (slang) © Daleduro.com