Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
gullaure, bekkeørret [norsk]    char [engelsk]   omble [chevalier] [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone