Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
gun port [engelsk]    kanonport [norsk]   kanonport [dansk]   (våpen og bestykning)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening