Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
gun salute, salute of guns [engelsk]    kanonsalutt [norsk]   (våpen og bestykning)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening