Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
guolga [kåfjordsamisk]    kroppshår [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
vuovttat; guolga [samisk]    hår [norsk]   (s) vuovttat (pl) 'hodehår'; guolga (-lgg-) 'hår på dyr og på kroppen hos mennesker' //njávkat miehtegulgii 'stryke med hårene'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune