Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
guostát [samisk]    skimtes [norsk]   (v) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-266: juoidá oidnen ábis guostámin, muhto in dovdan mii lei ’jeg så noe skimte på havet, men jeg klarte ikke å se hva det var’ //násti guostá cada balvva ’en stjerne skimtes gjennom skyen’
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune