Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
cielgat; guostidit [samisk]    klarne [norsk]   (v) 1. cielgat (-lgg-) 2. guostidit 'klarne opp' //go guostida, de vuolggán sáiddiid bivdit 'når det klarner opp, drar jeg ut for å fiske sei'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune