Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
guovža [samisk]    bjørn [norsk]   (s) (-vžž-); eanat (-h-) 'hannbjørn'; easti (-stt-) 'hunnbjørn'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune