Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
guskkážat [samisk]    kamphaner [norsk]   (s) 'brunstige okser som henger fast i hverandres gevir //soai leaba dego guskkážat, álo gazzalagaid 'de ligner to brunstige okser, alltid er de i håndgemeng med hverandre'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune