Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
gyldig [norsk]    valid [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Ordbok / leksikon: 8 omtrentlig(e)
ugyldig [norsk]    bogus [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
ugyldig [norsk]    invalid [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
ugyldig [norsk]    invalid [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
gyldig XML [norsk]    valid XML [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
likegyldig [norsk]    ovtta dahkat [samisk]   (a) (+ ill) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-525: ovtta dat dahká munnje 'det er meg likegyldig'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
gyldighetsområde [norsk]    scope [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
gyldiggjøre, bekrefte [norsk]    validate [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
gyldig til, utgå (på dato), utløpe, overskride [norsk]    expire [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no