Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
gyldig til, utgå (på dato), utløpe, overskride [norsk]    expire [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no