Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
gyldighetsområde [norsk]    scope [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
utvalg, utstrekning, område, gyldighetsområde [norsk]    range [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen