Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 4 nøyaktig(e)
hånd [venstre]    (anatomi) kroppsdel ved enden av underarmen som gjør mennesker og aper i stand til å gripe side Butikken ligger på høyre hånd. (kortspill) kortene en spiller sitter med Det var lenge siden jeg hadde hatt en så god hånd.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
hånd [norsk]    Hand [engelsk]   En spillers fem beste kort.
Pokerordliste © Nettpoker.nu
hånd [norsk]    Manus, - [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
hånd [norsk]    giehta [samisk]   (s) (-d-) //giehtalaga(id) 'hånd i hånd' //giehtalagaid šaddat (-tt-) 'bli partnere'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 43 omtrentlig(e)
håndbok [avløserord]    manual [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
håndbok [norsk]    handbook [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
håndtak [norsk]    handle [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
hånd-PC [norsk]    handheld PC [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
håndtak [norsk]    handle [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Håndkle [norsk]    Sihkaldat [samisk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
Håndpant [norsk]    Pantsettelse hvor kreditor får sikkerhet for sin fordring ved at pantsetter..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Hånd/Arm [norsk]    Te [japansk]
Japanske ord og uttrykk innen aikido © OSI Aikido
håndledd [norsk]    giehtaruohtas [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
håndfast [norsk]    giehtananus; giehtaráhpat [samisk]   (a) 1. (-nnos-); 2. (-d-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
håndledd [norsk]    giehtaladas [samisk]   (s) (-ddas-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
håndflate [norsk]    Vola, -ae [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
håndtrykk [norsk]    handshake [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
håndkasse [norsk]    petty cash [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
hånd, arm [norsk]    giehta [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
håndflate [norsk]    čoarbmevuođđu [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
håndskrift [norsk]    handwriting [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
håndskrift [norsk]    ink [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
håndgemeng [norsk]     [samisk]   (s) ???//Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-708: oktii giedaid šaddat 'komme i håndgemeng'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
håndskrift [norsk]    giehtacála [samisk]   (s) (-llag-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
håndsnøre [norsk]    giehtaváddu [samisk]   (s) (-d-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
sy for hånd [norsk]    Stitching [engelsk]
Scrapbooking-ordliste © Scrapbook Express (scrapbookexpress.no)
håndrot, fotrot [norsk]    Carpus, - [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Panoreringshånd [norsk]    Panning Hand [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Håndpeilekompass [norsk]    Finnes i flere utgaver beregnet for fritidsbåter. Nyere modeller minner om kulekompasset, men er utstyrt med håndtak og siktemerke. Dessuten kan rosen låses, slik at man "beholder" peilingen. En stor fordel med et slikt transportabelt kompass er at man kan peile fra steder i båten hvor det ikke blir påvirket av magnetisme om bord - I alle fall dersom båten er bygget av tre eller plast. Mange bruker derfor håndpeilekompasset til å kontrollere deviasjonene på det fastmonterte styrekompasset. Håndpeilekompasset kan også plasseres i stativ og brukes som styrekompass. I større båter kan håndpeilekompasset fungere som reservekompass. I mindre båter kan det dekke kompassbehovet.
Maritim ordliste © MaritimStart
håndskriftstrøk [norsk]    ink stroke [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
håndholdte enheter [norsk]    mobile devices [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
håndskriftordliste [norsk]    handwriting dictionary [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
håndskrifteksempel [norsk]    handwriting sample [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
håndholdt, lomme-PC [norsk]    palmtop [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
håndskriftgjenkjenner [norsk]    handwriting recognizer [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
håndfri (mobiltelefon) [avløserord]    handsfree [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
håndskriftgjenkjenning [norsk]    handwriting recognition [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Håndhevingsforordningen [norsk]    2679/98 [direktivkode]   Regulation (EC) No 2679/98 of 7 December 1998 on the functioning of the internal market in relation to the free movement of goods among the Member States. Official Journal L 337/98
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
håndplukke, drive hodejakt [avløserord]    headhunte [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
håndverkere og ingeniører [norsk]    udførende [dansk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
håndplukking, hodejakt, utvelging [avløserord]    headhunting [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
forutbestemme; avtale på forhånd [norsk]    predetermine [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
hånd-PC, lomme-PC, håndholdt datamaskin [avløserord]    palmtop [norsk]   jf. PDA
Norske avløserord for importord © Språkrådet
forhåndslasting, å laste på forhånd [norsk]    preload [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
håndnotat, foredragsmanus, talemanus, talenotater [avløserord]    speaking notes [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
håndgripelig, til å ta og føle på, følelig [norsk]    tangible [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
håndbok, veiledning, bruksanvisning, manual, hjelpefil, dokumentasjon [norsk]    manual [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no