Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
håndledd [bokmål/riksmål]
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
håndledd [norsk]    giehtaruohtas [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
håndledd [norsk]    giehtaladas [samisk]   (s) (-ddas-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune