Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
høre [bokmål/riksmål]    ta i mot informasjon med øret Jeg hører på radio. bli gjort kjent med Jeg hørte at Ola og Kari har slått opp. gjøre som noen sier, følge en beskjed eller bønn Gud hører bønner i dag som før bønnen er nøklen til nådens dør.  – «Gud hører bønner i dag som før», Sverre Nielsen Hvordan får dere barna til å høre på dere? I visse uttrykk og sammensetninger; passe inn, ha en plass sammen.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
høre [dansk]    høre
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
høre [norsk]    gullat [samisk]   (v) (-l-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 3 omtrentlig(e)
overhøre [norsk]    beallját [samisk]   (v)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
avhøre, forhøre [norsk]    interrogate [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
innrømme, gi, bønnhøre [norsk]    grant [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no