Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 4 nøyaktig(e)
Høyesterett [norsk]    I Grunnloven § 88 heter det at "Høiesteret dømmer i sidste Instans." Høy..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Høyesterett [norsk]    (med stor forbokstav når det dreier seg om Høyesterett i Norge, liten forbokstav når det er snakk om andre land)
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Høyesterett [norsk]
Stor eller liten forbokstav? © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
høyesterett [norsk]    alimusriekti [samisk]   (s) (-vtt-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
høyesterettsadvokat [norsk]    h.r.adv. [forkortelse/akronym]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad