Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
høytid [norsk]    allabasit [samisk]   (s) (pl)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 3 omtrentlig(e)
høytidelig [norsk]    allamenolaš [samisk]   (a)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
høytidelig forsikring [norsk]    solemn declaration [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
høytidelig, alvorsfull, høytidsfull [norsk]    solemn [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no