Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
høytidelig [bokmål/riksmål]    med alvor og uten ironi; pompøst. Jeg er gift med en lege, sa hun høytidelig som har med høytid å gjøre
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
høytidelig [norsk]    allamenolaš [samisk]   (a)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
høytidelig forsikring [norsk]    solemn declaration [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
høytidelig, alvorsfull, høytidsfull [norsk]    solemn [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no