Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 8 nøyaktig(e)
handle [bokmål/riksmål/nynorsk]    utføre en handling, gjøre noe gjøre innkjøp, kjøpe kjøpe og selge Grossister handler med varer: De kjøper varer i store partier og selger dem videre til detaljister. Nå kan man handle med råvarer på børsen. dreie seg om noe, fortelle om noe Robinson Crusoe handler om en mann som havner på en øde øy.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
handle [engelsk]    takle, mestre, ta seg av I really can't handle it. håndtere, behandle, bearbeide
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
handle [tysk]    Bøyningsform: 1. person entall av handeln Bøyningsform: Imperativ av handeln
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
handle [engelsk]    håndtak [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
handle [engelsk]    referanse [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
handle [engelsk]    håndtak [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
handle [engelsk]    referanse [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
handle [norsk]    gávppašit [samisk]   (v)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 13 omtrentlig(e)
behandle [norsk]    process [engelsk]   [-v]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
behandle [norsk]    process [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
mishandle [norsk]    illastit; bahástit; dusset dyr; jirvvistit [samisk]   (v) illastit //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-47: bahástit; dusset dyr //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-332: jirvvistit 'fare ille med'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
handled by [engelsk]    behandlet av, håndtert av [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
file handle [engelsk]    filreferanse [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
node handle [engelsk]    kontrollpunkt [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
fill handle [engelsk]    fyllhåndtak [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
move handle [engelsk]    flyttehåndtak [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
handle count [engelsk]    referanseteller [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
sizing handle [engelsk]    skaleringshåndtak [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
selection handle [engelsk]    markeringshåndtak [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
adjustment handle [engelsk]    justeringshåndtak [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
handle, gå på handletur, gå i butikker [avløserord]    shoppe [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet