Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
heahkalaš [samisk]    akutt [norsk]   (a) //heahkalaš dávda boahtá fáhkka 'et akutt anfall kommer plutselig'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune