Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
heaitit [samisk]    avstå [norsk]   (v) (+ lok) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-308: heaitit suttus 'avstå fra synd'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
heaitit [samisk]    oppgi [norsk]   (v) (-itt-) //son heittii doaivvus 'han oppgav håpet'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune