Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
heakkaid heakkaid [samisk]    en etter en [norsk]   //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-307: ovttaid heakkaid 'en for en', sii manne ovttaid heakkaid 'de gikk en for en
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune