Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
duostilvuohta, roahkkatvuohta; hearbmu [samisk]    mot [norsk]   (s) duostilvuohta (-d-), roahkkatvuohta (-d-) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-310: hearbmu (-rpm-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune