Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
helle [bokmål]    en flat stein
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
helle [norsk]    ráktu [samisk]   (s) (-vtt-) (steinhelle)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 8 omtrentlig(e)
hellende [norsk]    dipping [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
hellende [norsk]    inclined [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
hellegang [norsk]    stenlegning [svensk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
heller ikke [norsk]    nor [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
hellebardér [norsk]     hellebardér el. hellebardist [FØR]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
helle, strømme [norsk]    pour [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Hellenic Republic [engelsk]    Republikken Hellas [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
helle - hellet/helte - hellet/helt [norsk]    (alle betydninger)
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad