Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
hestesko [1]    Stykke metall formet som en U, brukt som sko av hester.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
hestesko [dansk]    hestesko
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
hestesko [norsk]    ruovdegazza [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune