Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
hildu, ildu [samisk]    hylle [norsk]   (s) //sák?ahildu 'netthylle'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune