Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
hindre [bokmål/riksmål/nynorsk]    Gjøre slik at noe(n) ikke får tilgang på noe. Gjøre slik at noe tar lenger tid, oppholde.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
hindre [dansk]    hindre
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
hindre [norsk]    hehttet, headuštit [samisk]   (v) // navdasit (+ lok) 'bli hindret fra eller i noe' //olbmot bohte ja son navdasii muitaleames eambbo 'det kom folk og han ble hindret fra å si mer'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 4 omtrentlig(e)
hindre, lede [norsk]    baffle [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
undertrykk, hindre [norsk]    suppress [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
hindre misbruk, overtramp [norsk]    stävja bus [svensk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
hemme, gi hemninger; hindre [norsk]    inhibit [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no