Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
holde unna [norsk]    ráddestuvvat [samisk]   (vfr) (-v-) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-548: illá ráddestuvan opmodagaidan suollagiin 'jeg klarer knapt å holde eiendelene mine unna tyver'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune