Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 6 nøyaktig(e)
hus [bokmål/riksmål/nynorsk]    bygning De bor i eget hus. Deres hus var lite og rødmalt En liten katt forandrer det å komme hjem til et tomt hus til å komme hjem.  – Pam Brown en gruppe som bor sammen, husstand bosted beholder
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
hus [dansk]    hus
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
hus [norsk]    Full House [engelsk]   Tre kort med samme tall eller verdi pluss to andre kort med samme tall eller verdi.
Pokerordliste © Nettpoker.nu
Hus [norsk]    House [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
hus [norsk]    house [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
hus [norsk]    viessu [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 97 omtrentlig(e)
huse [avløserord]    house [norsk]   (andres operative maskinvare i eigne lokale mot betaling), jf. hoste
Norske avløserord for importord © Språkrådet
thus [engelsk]    derfor, så, på denne måten [norsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
thus [engelsk]    således; derfor [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
husk [norsk]    hugs el. husk [FØR]   s.
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Uthus [norsk]    Outhouse [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
uthus [norsk]    outhouse [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
huset [avløserord]    housed [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
huske [norsk]    recall [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
huske [norsk]    huske el. hugse [FØR]   v.
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
husing [avløserord]    housing [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
husdyr [norsk]    eallu, liđar [kåfjordsamisk]   (pl.: ealut); (pl.: lihtarat)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
husmus [norsk]    viessosáhpán [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
husrom [norsk]     [samisk]   (adv) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-532: orrunsaji addit (-tt-) 'gi husrom' (til: + ill)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Husbank [norsk]    The State Bank for financing the building of more houses
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Natthus [norsk]    Kasse med lys for skipskompass. Fortrinnsvis magnetkompass.
Maritim ordliste © MaritimStart
sykehus [norsk]    hospital [engelsk]
Medisinsk reiseordliste © AstraZeneca
varehus [norsk]    department store [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
drivhus [norsk]    greenhouse [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
husvær [IKKE]    husvære [norsk]   (husvær går ut)
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
husflue [norsk]    jorbabahta [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
nabohus [norsk]    gránnesiida [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
bedehus [norsk]    coakkalmasvist [samisk]   (s) (-stt-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
rekkehus [norsk]    row house [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
Hussmett [norsk]    House Wren [engelsk]   Troglodytes aedon [latin]   Vanlig
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Hussmett [norsk]    House Wren [engelsk]   Troglodytes aedon [latin]   Vanlig.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Hussmett [norsk]    House Wren [engelsk]   Troglodytes aedon [latin]   Sett spredt i alle regioner bortsett fra paramosonen.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Hussmett [norsk]    House Wren [engelsk]   Troglodytes aedon [latin]   Vanlig.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Hustyper [norsk]    Hustyper bestemmes ut fra reguleringsplan, tomtestørrelse og terrengforhold.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
Laftehus [norsk]    Hus hvor veggene er oppført av tømmerstokker eller planker som ligger horisontalt og som felles sammen (laftes) i hushjørnene og i forbindelse med skillevegger og yttervegger.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
Punkthus [norsk]    Hus med kvadratisk grunnflate og tekniske innretninger, for eksempel heis i en kjerne i midten.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
Bronchus [med. el. latin]    bronkier [norsk]   Rør i lungene som forbinder det store luftrøret med lungevevet.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
gummehus [kåfjordsamisk]    spøkelse, unaturlig [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
gáduhus [samisk]    fortapelse [norsk]   //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-186: gáduhussii boahtit 'havne i helvete'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Ferdighus [norsk]    Prefabricated house [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Husarrest [norsk]    House arrest [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Husfliden [norsk]    Shop selling folklore articles and handicrafts
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Husseiler [norsk]    House Swift [engelsk]   Apus nipalensis [latin]   Vanlig i Mai Po, Yunnan & Sichuan
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Huskråke [norsk]    House Crow [engelsk]   Corvus splendens [latin]   Arten er ekstremt vanlig i lavlandet og forsøk på å estimere noe antall ble ikke forsøkt. Unntaket var en kjempemessig flokk i grålysningen på vei ut mot Bund Baretha 22.2.; det ble anslått til tusen (noe som nok var for lavt). Mindre vanlig i Corbett/Ramnagar, men heller ikke disse ble forsøkt tallsatt. Eneste obs. I fjellene var ett ind. ved Naini Tal 1.3.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Huskråke [norsk]    House Crow [engelsk]   Corvus splendens [latin]   Common at the coast and particularily around Mombasa (where we did not even try to count them). On 3/12 we logged 30+ (birding around Watamu and Malindi) and 6/12 we logged 15. These birds are either introduced or arrived with boats to the Mombasa harbour.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Husseiler [norsk]    House Swift [engelsk]   Apus affinis [latin]   Vanlig på Kuala Lumpur internasjonale flyplass 5. (Ikke sett på Borneo)
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Huskråke [norsk]    House Crow [engelsk]   Corvus splendens [latin]   Vanlig på Kuala Lumpur internasjonale flyplass 5. (Ikke sett på Borneo)
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
hehttehus [samisk]    hindring [norsk]   (s) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-308: heahtidit (+ akk) 'legge hindringer i veien for'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
kompasshus [norsk]    compass bowl [engelsk]   (skipsutstyr)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Tømmerhus [norsk]    Log cabin [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
husholdning [norsk]    household [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
Husrosenfink [norsk]    House Finch [engelsk]   Carpodacus mexicanus [latin]   CO, NM, UT, MT, OR, WA
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Det hvite hus [norsk]    Det Hvite Hus [FEIL]
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Det hvite hus [norsk]
Stor eller liten forbokstav? © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Cervus elaphus [latin]    Hjort [norsk]   Red Deer [engelsk]   1 og 2 Grampians NP 30.11. og 1.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Vultur gryphus [latin]    Andeskondor [norsk]   Andean Condor [engelsk]   1 Santa Eulalia Valley 31.8., 2 Abra Malaga 27.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Tangara arthus [latin]    Gulltanagar [norsk]   Golden Tanager [engelsk]   15+ Manu Road 14.9., 5+ ss 15.-16. og 24.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
oppbevare, hus [norsk]    house [engelsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
Ardeola bacchus [latin]    Vinhegre [norsk]   Chinese Pond-Heron [engelsk]   Mai Po, Dali, Ruili, Erhai Lake, Chengdu, Songpan
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Ardeola bacchus [latin]    Vinhegre [norsk]   Chinese Pond Heron [engelsk]   Meget vanlig omkring Beidaihe. Fåtallig Happy Island.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Ullevål sykehus [norsk]    (ingen offentlige sykehus skal ha stor s i «sykehus» eller stor u i universitetssykehus; den samme regelen gjelder kommuner, kirker, offentlige organisasjoner etc. der bare det første leddet er et egennavn: Oslo kommune, Bøler kirke, Statens vegvesen osv.)
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
tilhørende uthus [norsk]    associated outhouse [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
det Kongelige Hus [norsk]    the Royal Household [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Isurus oxyrinchus [latin]    Makrellhai [norsk]   sjelden, marin (bruskfisker, gråhaier, håbrannfamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Aegypius monachus [latin]    Munkegribb [norsk]   Cinereous Vulture [engelsk]   Relativt mange obs. av arten; to ind. ved Kosi-elven utenfor Corbett 25.2., opptil seks ved Dhikala, Corbett 26. og 27.2., to ved Kosi 28.2., to ved Naini Tal 1.3., en ved Sat Tal 2.3. og en ved Mongoli 3.3. Dhikala, inne i Corbett, pleier å være en sikker plass for munkegribb.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Picus chlorolophus [latin]    Ildnakkespett [norsk]   Lesser Yellownape [engelsk]   To ind. sett på jeep-safari i Corbett 26.2. og to ind. i Sat Tal 2.3. (I Sat Tal ble ett ind. sett på nedsiden av demningen, og den andre ble sett ved kirken lenger oppe).
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Centropus monachus [latin]    Blåhodesporegjøk [norsk]   Blue-headed Coucal [engelsk]   This species can sometimes be a little tricky, but we managed to see 2 birds in Saiwa Swamp NP 24/11 and 1 at Dunga Point, Kisumu 28/11. Saiwa Swamp NP seems to be a particularily good place for this bird.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Myopsitta monachus [latin]    Munkeparakitt [norsk]   Monk Parakeet [engelsk]   Relativt vanlig flere steder i sentrale og østlige områder.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Striated Calamanthus [engelsk]    Stripekrattsmett [norsk]   Sericornis (Calamanthus) fuliginosus E [latin]   3 Peterborough 2.12., 5-15 Wilsons Prom 5. og 7.12. og 1 Shallow Inlet 7.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Garrulax leucolophus [latin]    Hvithodelattertrost [norsk]   White-crested Laughingthrush [engelsk]   5 ind Ruili
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Pernis ptilorhynchus [latin]    Orientvepsevåk [norsk]   Crested Honey Buzzard [engelsk]   1 Happy Island 11. og 12.5. 1 Beidaihe 22.5.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Garrulax leucolophus [latin]    Hvithodelattertrost [norsk]   White-crested Laughingthrush [engelsk]   Tre skye fugler fløy forbi den første jeepen på vei opp mot Kunda, Corbett 27.2. Dagen etter ble tre nye ind. sett ved Forktail Stream.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Necrosyrtes monachus [latin]    Hettegribb [norsk]   Hooded Vulture [engelsk]   One bird eating on carcass just as we were to leave Masai Mara 30/11 was our only sighting.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Tauraco leucolophus [latin]    Hvithodeturako [norsk]   White-crested Turaco [engelsk]   Our target species at the Kongelai escarpment 25/11 was the White-crested Turaco, and we found a total of 5 birds here without a problem.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Prionops poliolophus [latin]    Gråtopphjelmvarsler [norsk]   Grey-crested Helmetshrike [engelsk]   In the afternoon 19/11 we drove up to the Crater Lake, Lake Naivasha to try to find the Grey-crested Helmet-shrike (as well as a night game-drive). The birds were found immediately after arrival; we had hardly stepped out of our busses before a group of 8 birds appeared.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Artamus leucorynchus [latin]    Hvitbuksvalestær [norsk]   White-breasted Woodswallow [engelsk]   25 ind Kota Belud og Kota Kinabalu 11., 5 ind Kota Kinabalu 19.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
hus, hytte, badehus [norsk]    cabana [engelsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
husvær for seterbruk [norsk]    shelter for summer dairy farming [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
Artamus leucorhynchus [latin]    Hvitbuksvalestær [norsk]   White-breasted Woodswallow [engelsk]   Vanlig Cairns 12. og 16.-18.11., 1 Atherton 14.11., vanlig Edmonton 16. og 19.11., 1 Lake Cargelligo 24.11., 1 Deniliquin 27.11. og 2 Farley 28.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Alcelaphus buselaphus [latin]    Kuantilope [norsk]   Kongoni (Hartebeest) [engelsk]   5 at the Crater Lake, Lake Naivasha 19/11, 10 at Lake Nakuru 20/11 and further abundant in Masai Mara 29/11 and 30/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Coccyzus melacoryphus [latin]    Tupigjøk [norsk]   Dark-billed Cuckoo [engelsk]   1 Calilegua 13.11., 2 Chancani 24.11., 2 Otamendi 28.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Haliaeetus leucoryphus [latin]    Båndhavørn [norsk]   Pallas’s Fish Eagle [engelsk]   En ungfugl ble sett over tempelet i Keoladeo 23.2. Ved Dhikala, Corbett, som er en kjent lokalitet for arten, så vi fire ind. 26.2. og ett ind. dagen etter.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Periparus melanolophus [latin]    Kasjmirmeis [norsk]   Spot-winged Tit [engelsk]   Ca. 20 ind. ved Naini Tal, særlig ved Snow View Ridge, 1.3. Også ett ind. ved Sat Tal 2.3.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Hylophilus hypoxanthus [latin]    Amazonvireo [norsk]   Dusky-capped Greenlet [engelsk]   2 Eco Amazonia 5.9., 1 Amazonia Lodge 19.9., 1H Pantiacolla 20.9., 2 ss 22.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Tockus erythrorhynchus [latin]    Rødnebbtoko [norsk]   Red-billed Hornbill [engelsk]   1 bird seen near Lake Baringo 20/11, 3-6 birds daily at Lake Baringo 21/11-23/11, 2 at Kongelai escarpment 25/11, 4-5 birds in Tsavo West NP 2/12 and 10 at Ndala Ranch, Voi 6/12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Bradornis microrhynchus [latin]    Tornfluesnapper [norsk]   African Grey Flycatcher [engelsk]   We saw the following: 2 at the Naro Moru River Lodge, Mt. Kenya 16/11, 1 in Mt. Kenya NP 17/11, 3 at Lake Baringo 21/11, 1 in Masai Mara 29/11 and 2 at the Mtito Andei gate, Tsavo West NP 1/12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Oriolus brachyrhynchus [latin]    Jungelpirol [norsk]   Western Black-headed Oriole [engelsk]   One bird was recorded in Kakamega Forest 26/11. This is the only known site for this species in Kenya.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Euscarthmus meloryphus [latin]    Blekpygmétyrann [norsk]   Tawny-crowned Pygmy-Tyrant [engelsk]   1 JVG 19.11., H ss 20.11., 1 Chancani 24.11., 1 str Villa Dolores-San Luis 25.11., 1H El Palmar 29.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
huskesymbol, huskeregle [avløserord]    mnemonic [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
Raja/Dipturus oxyrinchus [latin]    Spiss-skate/spissrokke [norsk]   marin (bruskfisker, ekte skater/rokker, skate-rokkefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Buphagus erythrorhynchus [latin]    Rødnebboksehakker [norsk]   Red-billed Oxpecker  [engelsk]   Several sightings: 1 in Hell`s Gate NP, Lake Naivasha 19/11 and about 20 at Crater Lake later the same day, 5 at Lake Nakuru 20/11, 1 at Kongelai escarpment 25/11 and 8 and 2 birds in Masai Mara 29/11 and 30/11, respectively.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
huskekunst, mnemoteknikk [avløserord]    mnemonics [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
Caelorinchus, Coelorhynchus [latin]    Spiritist [norsk]   marin (beinfisker, torskefisker, skolestfamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Chrysococcyx xanthorhynchus [latin]    Ametystgjøk [norsk]   Violet Cuckoo [engelsk]   1 ind H og 1 ind sett flygende over elven i Sukau 14.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Xiphocolaptes promeropirhynchus [latin]    Meiseltreløper [norsk]   Strong-billed Woodcreeper [engelsk]   1 Manu Road 25.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
bevilgninger til Det Kongelige Hus [norsk]    grants to the Royal Household [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
datavarehus, datalager, databasehus [avløserord]    data warehouse [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
husk, last inn på ny, hent inn igjen [norsk]    recall [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
huskeliste, oppgaver, oppgaveliste [norsk]    todo [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
huske; svingbevegelse; svingning; utslag [norsk]    swing [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Husnissenes Internasjonale Kamp-Koalisjon [norsk]    Society for the Promotion of Elfish Welfare [engelsk]   H.I.K.K. / S.P.E.W. [akronym]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
huse, romme, innkvartere; gjennomsyre; tilpasse [norsk]    accommodate [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
datatorg, avdelingsdatabasehus, avdelingsdatavarehus [avløserord]    data mart [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet