Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 5 nøyaktig(e)
Hvitting [norsk]    Merlangius merlangus [latin]   marin (beinfisker, torskefisker, torskefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
hvitting [norsk]    whiting [engelsk]   merlan [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
hvitting [norsk]    hvitting el. kviting [FØR]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
hvitting [norsk]    fihtan, huitu [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
hvitting [norsk]    fihtal [samisk]   (s) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-179:
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Hvitting  [norsk]    Whiting [engelsk]   Merlangius merlangus [latin]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet