Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
hylster [norsk]    healkkár [samisk]   (for pistol etc.)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 3 omtrentlig(e)
hylse, hylster [norsk]    sleeve [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
skjede, hylster [norsk]    Lemma, -atis [gresk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
konvolutt, omslag; hylse; hylster [norsk]    envelope [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no