Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
i fengsel [norsk]    giddagasas [samisk]   (adv) giddagasas leat ’være i fengsel //giddagassii šaddat (-tt-) 'havne i fengsel' //giddagasas beassat 'slippe ut av fengselet'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune