Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
ihtit [samisk]    dukke opp [norsk]   (v) (-d-) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-492: njulljut (-lj-) 'dukke opp av vannet' (om sel ol.)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune