Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
ildudeapmi; ildudit [samisk]    kommers [norsk]   (s) 1. Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-314: (-m-); 2. 'gjøre kommers (spetakkel)’
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune