Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
innbygger [bokmål]    en person som bor i et bestemt område Oslo er den kommunen i Norge som har flest innbyggere. Innbyggerne i flere bygder på Vestlandet ble isolert av ras i vinter.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
innbygger [norsk]    orru [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune