Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
innrykk [norsk]    indent [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
innrykk [norsk]    jorggis [samisk]   (s) (-rgás-) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-335: olmmošjorggis '(stort) innrykk av folk'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 3 omtrentlig(e)
avsnittsinnrykk [norsk]    paragraph indent [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
hengende innrykk [norsk]    hanging indent [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
rykk inn, innrykk [norsk]    indent [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no